Historisk forskning talar för att taket på Panthenons tempel på Akropolis i Grekland (448-432 fKr), med största sannolikhet utgjordes av små kopparplåtar.

parthenon_02

Koppar var jämte guld, silver och bly en av de 1:a metaller som bearbetades och formades av människans hand.

I Egypten har man funnit spår av 5000 år gamla koppargruvor och egyptierna var så skickliga i att hamra fram sina svärdseggar i koppar, att man länge trodde att de hemlighöll en för andra kulturer okänd härdningsteknik av något slag.

Under romarrikets storhetstid bröts och nyttjades koppar i stora mängder för tillverkning av husgeråd, redskap, vapen och mynt. De viktigaste gruvorna under denna tiden låg i Spanien, Cypern och Centraleuropa.

Efter romarrikets fall stagnerade kopparutvinningen men på 800-talet uppstod gruvor i Tyskland och större kvantiteter i Kina (år 900-1100).

Idag sker brytning på många olika platser runt om i världen, men de stora gruvorna finns i Chile, USA, länder i gamla Sovjetunionen, Canada och Zambia.

/Detta var ett litet utdrag från Kopparboken/

Annonser