april 2011


Perforerade fasader kan bli konstverk, helt enkelt genom att ett gammalt foto blir bild i perforerad plåt.

hofv2 tar arkitekterna och totalentreprenörerna med på denna resa, genom framtagande av prisindikation, infästningsdetaljer och montage.

Vi tar oftast fram en mockup till arkitekten och beställaren, för att visa hur en kassett kan se ut. Varje kassett blir individuell och vi  har även möjlighet att visa Er två nyare projekt i denna ”fotofasad”.

Annonser

Härlig inredning i  mörk chokladbrun. Ribborna längs med väggarna hade jag gärna sett i bronsanodiserade ALU-profiler.

Twister, ny restaurang i Kiev – Ukraina.

hofv2 lägger ett stort intresse för hållbar Arkitektur och nu kommer stadens arkitekturprogram – Arkitektur Stockholm – gå ut på ett s k samråd. Detta sker mellan 10 juni – 20 september. Utställning i Kulturhuset i Stockholm mellan den 11juni – 28 augusti.

Arkitektur Stockholm syftar till att säkerställa och höja kvalitéen i stadsbyggandet.

Arkitektur av hög kvalitet stärker Stockholm i rollen som huvudstad och i internationella sammanhang.

Att skapa varaktiga och robusta byggnader och miljöer som håller över tid. Det stärker Stockholms identitet i omvärlden och höjer stadens attraktionskraft för besökare och företag, vilket i sin tur främjar den ekonomiska tillväxten.

Vi behöver hög kvalitet både för offentliga byggnader och den vardagliga byggnationen.

Nya processer för hög kvalité

– Stadens verktyg för att uppnå hög kvalitet (plan- och bygglov, markanvisningar)

– Kontinuerlig ut värdering för att uppnå hög arkitektonisk kvalitet

– Utveckla konkurrensmomentet genom fler arkitekttävlingar

– Nätverk för konkurrens- och upphandlingsfrågor

– Dialog och samverkan

hofv2 ser att återvinningsbara material är starkt på uppsegling hos arkitekterna. Ett miljötänk och att bygga hållbart står högt på listan och man tittar verkligen på hela cykeln, dvs livslängden totalt. Billiga material i byggbranschen kan definitiv blir ett dyrt val på längre sikt.

Billiga fasadmaterial kräver stort underhåll som t ex byte av paneler (ca 25-40år) och det kommer att kräva mycket transporter från och till byggarbetsplatsen (utsätter miljön), som man måste föra in i totala cykeln.

bild visar exempel på hållbar arkitektur; SEB huvudkontor i Köpenhamn i koppar och glas

hofv2 lägger mycket tid och kraft på att följa den moderna vetenskapen om hållbar Arkitektur bl a homogena metallmaterial exempelvis hur man bygger med koppar, var kopparn tar vägen och utfällningar.  Att välja koppar inom arkitekturen är tryggt och hållbart.

Vid årsskiftet hoppas vi att vi ska ha fått klart en informations-”hub” på nätet,  till alla möjliga intressegrupper – under tiden går det bra att ta kontakt med hofv2.

För arkitekter kan det vara svårt att känna till alla material och speciellt nu när METALLER kommer starkt inom fasad- och inredningssidan, då är hofv2 behjälpliga att lösa konstruktioner mm så att projekten kan komma framåt.

Vi har under en tid hjälpt många arkitektfirmor och ser att här finns ett starkt behov, varför vi nu öppnar en tydlig tjänst; Teknisk Consulting för special metallfasader >>läs mer under hofv2, meny våra tjänster>> Under denna tjänst ligger också många gratistjänster, bl a att vi är ett lärande organ som ger kunskap om olika metall material, samt skickar prover. Vi lämnar även prisindikationer på projekt och skarp offert utan kostnad.

En snabb prisindikation kan vara av största vikt för arkitekt eller inköpare, att föra projektet vidare.

Välkomna till hofv2

hofv2 värnar om hållbar arkitektur i ett tydligt miljötänk, där vi även svarar på frågor

En fråga som ofta dyker upp; -”vi har nu ritat in en fasad i koppar, hur ser man på miljön vad gäller koppar”, ”var kan vi få rätt info om byggnation med koppar, vad finns det för nya rön om koppar” ALLA dessa frågor tar vi tacksamt emot på hofv2

hofv2  följer även Miljöprogram SYD utveckling som har i uppdrag att vägleda i hållbart byggande. Vi vill naturligtvis informera Stadsbyggnadskontoren om korrosionslära av metaller.

Det finns inte så många referensobjekt för brons, men med dessa bilder vill jag visa Er tydliga skillnader:

En snygg fasadplåt med en bronsfärgad pulverlack, men du får inget som helst djup i plåten.

Eleganta fasadkassetter i brons, ett homogent material där du har ett djup i metallen och där varje plåt får sin skiftning genom åren. En verkligt hållbar fasad.

Efter en lång dag på BYGGMÄSSAN i Malmö, med föreläsning kl 09.30 Innovativ arkitektur i METALL – hållbart och vackert, hör jag och ser framför allt en tydlig tendens  av billighetsprogram på byggmaterialsidan.

Det finns och kommer alltid finnas beställare inom byggbranschen som inte har råd (vad de tror i alla fall), men tänk om det är så illa, att de inte vet vad man egentligen kan  få och då till en bra pris, med främst en helt annan hållbarhet???? Det är här hofv2 är starka.

Att bygga landmärken i arkitektonisk elegans i sandwichpaneler är en ytopi. Landmärken betyder byggnation som ska stå över många långa år, 80-130 år i orört och vackert skick och där kommer ordet hållbar arkitektur in. Idag finns sandwichpaneler som stått i 40+ år, men då ska man också ta med i beräkningen, att på den tiden dessa tillverkades hade vi giftiga lim, idag är allt miljövänligt, vilket skulle kunna göra de nya panelerna mindre hållbara?! (finns kanske en forskning på detta) samt att vi i dagsläget inte kan återvinna metallen i Sverige, då den är limmad till annat material.

Jag anser att det är lätt för de flesta människor att bedöma vackra ting, man kan ta exemplet bilar;  i jmf med en lågpris och en dyrare bil, ser man en rejäl skillnad i metallen, dvs ”More is always more”. Exakt samma fenomen gäller formatplåtar i homogent metallmaterial; kommer man upp i tjocklek 1mm ser man verkligen djupet i metallen och livfullheten – den plåten blir totalt föränderlig med naturens gång, vind, regn sätter sina spår och ger plåten en vacker historia. Där har vi svaret, ”More is always more”

Detta är precis vad arkitekterna vill ha, nu är frågan om vi kan övertala beställarna…

Välkomna!

Ingrid Hofve – VD hofv2

Att skilja på svart plåt eller svartplåt, är för den ovane inte så lätt.

I Byggvärldens senaste nummer kan man läsa att, Liljeholmskajens nya profilbyggnad i Stockholm byggs i svart plåt, ett robust byggmaterial. Detta måste man tolka rätt, att svart plåt verkligen är svartplåt till ett högt bostadshus är unikt.

Ferrings ute vid Kastrup i Köpenhamn, där skulle man också kunna säga att fasaden är i svart plåt, men då är vi inne på ALU-plåt som är anodiserad i svart, dvs svart plåt i talesätt:) för den ovane