Det vackra materialet på fasad och tak, Domkyrkoforum i Lund, börjar bli synlig för lundaborna m fl

Malmö Plåtservice metalldesign AB i fullt montage

Här skymtar taket bakom bronsstaty föreställande Henric Schartau utanför Lunds domkyrka.