hofv2 bygger just nu en stor bardisk i zink 1,5mm tjock – vi är företaget i Sverige som arbetar i denna material tjocklek 2013. Varför?

– för att det ger en vacker tyngd, man riktigt ser tjockleken och det ger ett starkt uttryck för baren .

Annonser