Sträckmetall skola by hofv2: Stor sträckmetall gillas av arkitekterna och fasaderna ritas in som lätta skira/flytande  skin – enda sättet att få ett jämt flöde utan synliga skarvar är att montera sträckmetallen utan ramläggning.

hofv2 har därför tagit fram ett EU-mönsterskyddat system för detta.

Miljöprofilen är viktig idag och certifiering måste uppnås, att få en GOLD eller LEED system fasad.

Ramlagda paneler kräver 13 gånger mer trailers, än hofv2’s system. Det finns ingen möjlighet att uppnå hög certifiering med så många trailers. hofv2 kan lasta in ca 2500m2 stor sträckmetall  i en trailer till fasaderna. Detta är viktigt att arkitekterna känner till och förmedlar till slutkund och alla byggbolag.

Fler och fler byggbolag tar upp detta som ett krav och samtliga hofv2’s färdigställda fasader är utan ramläggning.

Annonser